کانال ریبن


رژِم لاغری


طب سوزنی


بهروز کلینیک

لیست گناهان کبیره


لیست گناهان کبیره

۱
بزرگترين گناهان كبيره ، شرك به خدا است : قرآن مى فرمايد كسي كه براى خدا، شريك
قرار دهد، خداوند بهشت را بر او حرام مى كند. (مائده، ۷۲ ) ۶


۲- نااميدى از رحمت خدا: هيچ كس جز كافران از رحمت خدا، نوميد نگردد. (يوسف،۸۷) ۷


۳- ايمنى از مكر (عذاب و مهلت ) خدا: از مكر خدا ايمن نشود، مگر مردم زيان كار. (
اعراف، ۹۹) ۸


۴- عقوق (و آزار) والدين : چنان كه قرآن از زبان عيسى (عليه السلام) مى فرمايد: خدا
دستور داده كه به مادرم نيكى كنم و مرا زورگوى تيره بخت قرار نداده است . (مريم،
۳۲) ۹


۵- كشتن انسانِ بى گناه : و هر كس فرد با ايمانى را از روى عمد، به قتل برساند
مجازات او، دوزخ است كه جاودانه در آن مى ماند، و خداوند بر او غضب مى كند و از
رحمتش دور مى سازد و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است . (نساء، ۹۳)۱۰


۶- نسبت نارواى زنا به زن پاكدامن : كسانى كه زنان پاكدامن و بى خبر (از هر گونه
آلودگى ) و با ايمان را متهم مى سازند، در دنيا و آخرت ، از رحمت الهى بدورند، و
عذاب بزرگى در انتظارشان است . (نور، ۲۳) ۱۱


۷- خوردن مال يتيم: همانا كسانى كه اموال يتيمان را مى خورند، آنها در شكم هاى خود،
آتش فرو مى برند و بزودى در آتش سوزان مى سوزند. ( نساء، ۱۰) ۱۲


۸- فرار از جبهه جهاد: و هر كس در آن هنگام (جنگ ) به آنها پشت كند مگر در صورتى كه
هدفش ، كناره گيرى از ميدان براى حمله مجدد و يا به قصد پيوستن به گروهى (از
مجاهدان ) بوده باشد (چنين كسى ) گرفتار خشم پروردگار خواهد شد، و جايگاه او جهنم ،
و چه بد عاقبتى است . ( انفال، ۱۶) ۱۳


۹- ربا خوارى: كسانى كه ربا مى خورند، بر نمى خيزند مگر مانند كسى كه شيطان باتماس
خود، او را همچون ديوانه ، آشفته حال كرده است . ۱۴( بقره، ۲۷۵)


۱۰- سحر و جادو: قطعا دانستند كه هر كس خريدار جادو شود، در آخرت ، بى بهره خواهد
بود. ( بقره، ۱۰۲) ۱۵


۱۱- زنا: هر كس كه زنا كند، مجازاتش را خواهد ديد، عذاب چنين كسى در قيامت ، مضاعف
گردد و با خوارى ، هميشه در آن خواهد ماند. ( فرقان، ۶۸) ۱۶


۱۲- سوگند دروغ براى گناه : كسانى كه پيمان خود با خدا و سوگندهاى خود را به بهاى
اندك مى فروشند، در آخرت ، بى بهره اند. (آل عمران، ۷۷) ۱۷


۱۳- خيانت در غنايم جنگى : و هر كه در غنيمت جنگى ، خيانت كند، روز قيامت با آنچه
خيانت كرده بيايد. ( آل عمران، ۱۶۱) ۱۸


۱۴- نپرداختن زكات واجب : در آن روز (طلاها و نقره ها را)در آتش دوزخ داغ و سوزان
كرده و با آن صورت ها و پهلوها و پشت هايشان را داغ مى گذارند. ( توبه، ۳۵) ۱۹


۱۵- گواهى به دروغ ، كتمان : و هر كس گواهى دادن را پنهان كند، قلبش گنهكار است . (
بقره، ۲۸۳) ۲۰

۱۶- شراب خوارى : اى كسانى كه
ايمان آورده ايد، شراب و قمار و بت ها و تيرهاى قرعه پليدند و از عمل شيطانند. پس
از آنها دورى كنيد باشد كه رستگار شويد. ( مائده، ۹۰) ۲۱کانال ریبن

مشاهده دسته بندی :

بازدید :
۹۴۰


بخش ویژه کاربران عضو سامانه خدمات
مشاوره آنلاین
سفارش مقاله
مشاوره تلفنی
ویدئو های اموزشی و سلامت
مشاوره حضوری
بخش آموزشی ویژه متاهلین
پرسش و پاسخ جنسی
پرسش و پاسخ احکام شرعی
پرسش و پاسخ پزشکی
پرسش و پاسخ پیامکی
آزمون آمادگی ازدواج
دریافت بسته های آموزشی
کلاسها و دوره های آموزشی
دریافت پیامکهای ا»وزشی
مشاوره ازدواج
مشاوره جنسی